Ringshaug 13/9-2013.

Seilere: Torkjell, Emil mfl, Foto: Doc

Skallevold 24/12-2013.