Ta en liten titt på
TØNSBERG BRETTSEILERKLUBB

Tar jeg ikke helt feil så er vi en av pionerklubbene i landet.
I begynnelsen av 80-åra var det heftig møtevirksomhet på Hotelet/Ringshaug Bad.

Nå er Ringshaug Bad gått til grunne og det er vi som har kåk på Ringshaug! Etter lang og tror tjeneste og mange bragder i styret kunne "de gamle" trekke seg ut. Vi kan takke dem for klubbhuset og en relativt god økonomi igjennom 90-tallet.

Det er nye tider og nytt blod på vei inn i klubben. Her er det bare muligheter og ingen limits - så det er på tide at en ny generasjon hip-hoppende positive spirer inntar plassene i styre og gir gass i riktig rettning!

styret